smartifik

Smartifik Oy tarjoaa tekoäly- ja kieliteknologiaratkaisuja yritysten sisäisten ja ulkoisten prosessien automatisointiin. Erityisosaamistamme ovat mm. Chatbot-teknologiat, Bigdata-analyysit sekä monivaiheisten asiakaspalvelutilanteiden automatisointi tekoälyteknologialla.

Kaikki ratkaisumme perustuvat kehittämäämme suomalaiseen Smartti-tekoälymoottoriin. Smartti on modulaarinen, tekstin prosessointiin kehitetty tekoälyjärjestelmä, joka kustomoidaan aina erikseen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

 

Smartin käyttökohteita on lukuisia

  • Yritysten ulkoiset toiminnot
    • Asiakaspalvelu, myynti, jne.
  • Yrityksen sisäiset toiminnot
    • Intraverkot, tiedon haku, jne.
  • Analysointi ja analytiikkatyökaluna

Smartti-tekoälymoottoria hyödynnetään kaikkialla siellä, missä sähköistä kommunikaatiota tapahtuu. Kommunikaatio voi olla ihmisten tai ihmisen ja verkkopalvelun välistä, ja kommunikaationvälineinä voi toimia LiveChat, E-mail, sähköiset lomakkeet, hakupalkit, palautelaatikot jne. Kaikkea näissä tapahtuvaa viestintää voidaan automatisoida Smartin avulla.

Lyhyesti yrityksen tuotteista:

 

Smartti ja Big Data –analyysi

Big Data –analyysin avulla löydetään helposti suuresta datamäärästä toistuvia ja yleisiä asiakaspalvelutilanteita. Nämä toistuvuudet ovat hyödyllistä automatisoida asiakaspalveluprosessien tehostamiseksi. Big Data –analyysin kohteena käytetään esimerkiksi yritykselle kertyneitä LiveChat-keskusteluja, asiakaspalvelun sähköpostiviestejä tai erilaisia lomakkeita, kuten vikaraportteja.

Kun valtava datamäärä on käsitelty, koostetaan analyysin tuloksista loppuraportti asiakkaalle. Raportista nähdään tarkasti mm.  toistuvuuksia (kysymyksiä, sanoja, lauseita), yleisiä keskustelun aiheita, monivaiheisia yleisiä dialogeja ja automatisoitavissa olevien prosessien määrä prosentteina.

Kaikki Big Data-analyysin tulokset voidaan automatisoida Smartifik Oy:n työkaluilla, kuten Smartti Chatbot-teknologialla. Big Data -analyysin avulla yrityksen prosesseja tehostetaan merkittävästi.

 

Chatbot asiakaspalveluun

Smartifikin Chatbot –teknologia tarjoaa asiakkaillesi henkilökohtaisen, 24/7 saatavilla olevan asiakaspalvelukokemuksen. Smartti Chatbot palvelee jokaisen asiakkaan ja vastaa asiakkaiden esittämiin kysymyksiin automaattisesti! Lisäksi Smartti ohjaa asiakkaita sivustolla ja tarjoaa heille tuotesuositteluja verkkokaupoissa. Näin tehostat entisestään asiakaspalvelua ja myyntiä. Smartti hyödyntää myös Big Dataa sekä toimii luotettavana tiedon kerääjänä ja välittäjänä.  Voit ottaa Smartin käyttöön joko itsenäisenä palveluna, tai osaksi olemassa olevaa Live Chat -palvelua. Smartin käyttöliittymä räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaan!

 

Älykästä tiedonhakua

Smartti tekoälymoottoria hyödyntävä haku-toiminto auttaa löytämään tiedon helposti. Käyttäjä voi tehdä hakuja avainsanoilla sekä kokonaisilla lauseilla. Älykäs, oppiva hakualgoritmi yhdistää tietoa eri tietolähteistä ja tarjoaa käyttäjälle monipuolisen, mutta tarkan hakutuloksen. Smartifikin älykkäitä hakuja voidaan tehdä myös jatkuvasti muuttuviin informaatiovirtoihin. Tämän avulla näytetään käyttäjälle reaaliajassa hakutulosten muutokset ilman viiveitä. Älykäs haku tukee yrityksesi toimintoja!

 

Monivaiheisten asiakaspalvelutilanteiden mallinnus ja automatisointi

Smartti tekoäly palvelee ja kerää arvokasta informaatiota monivaiheisissa asiakaspalvelutilanteissa. Smartille mallinnetaan älykkäiden puurakenteiden avulla monivaiheisia asiakaspalvelutilanteita ja niissä käytävää dialogia. Näin Smartti personoidaan toimimaan yhdessä tai useammassa asiakaspalvelutoimessa asiantuntijana. Smarttia hyödynnetään esimerkiksi myynnin tukena keräämässä esitietoa potentiaalisista asiakkaista tai se toimii asiantuntijana laitteiden huoltoon ja takuuseen liittyvissä asioissa. Tämä tehostaa entisestään Smartin sekä asiakaspalvelutiimin toimintaa. Toistuvat ja rutiinia noudattavat asiakaspalvelutilanteet ovat hyödyllistä automatisoida.

 

Ota yhteyttä ja sovitaan palaveri! Haluamme auttaa yrityksiä säästämään kustannuksissa nykyaikaisilla ja laadukkailla tekoälyratkaisuilla.

Lisätiedot:

Henri Huttunen

CEO, Smartifik Oy

Kirkkokatu 27 A44

90100 Oulu

+358 40 58 45020

info@smartifik.fi

www.smartifik.com

Left Menu Icon