Lakipalvelut

Verkostossamme jäsenet tarjoavat monipuolista ja ammattitaitoista lakipalvelua

Premilex tarjoaa e-bureaun jäsenille maksuttoman alkuneuvottelun!

Tällä hetkellä saatavilla olevat palvelut

 • Riita-asioiden oikeudenkäynnit (mm. hometaloriidat, rakennusalan riidat sekä irtaimen kauppaan liittyvät riidat)
 • Rikosoikeudenkäynnit
 • Oikeudenkäynnit erityistuomioistuimissa (mm. markkinaoikeus, työtuomioistuin)
 • Hallintoasioiden oikeudenkäynnit
 • Välimiesmenettelyt
 • Muut asuintalojen kauppaan liittyvät ongelmatilanteet
 • Remontteihin liittyvien ongelmatilanteiden selvittämiset
 • Autojen, veneiden tai moottoripyörien kauppaan liittyvät riidat
 • Tapaturmiin ja liikennevahinkoihin liittyvät vahingonkorvausvaatimukset
 • Rikoksen uhrien oikeuksista huolehtiminen
 • Asiakirjojen laatiminen (mm. kauppakirjat, avioehdot, perukirjat sekä edunvalvontavaltuutukset
 • Yhtiöön liittyvät sisäiset järjestelyt (mm. yhtiöiden perustamiset, yhtiömuodon muutokset, yhtiön purkaminen)
 • Yhtiön päätöselinten avustaminen (mm. yhtiökokoukset, hallituksen vastuukysymykset)
 • Yritysjärjestelyt (yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset)
 • Yhtiön sisäiset sopimukset (mm. osakassopimukset ja johtajasopimukset)
 • Julkisiin hankintoihin liittyvät kysymykset.
 • Sopimusten laadintaan ja tulkintaan liittyvä konsultointi
 • Sopimusneuvottelut ja sopimuksista johtuvat riidat
 • Työsopimuksia ja työsuhteen päättämistä koskeva konsultointi
 • Työturvallisuusasiat
 • Työsuhdetapaturmat
 • Työoikeudelliset riidat
 • Virkasuhdeasiat

Klikkaamalla logoja saatte yrityksien palveluista lisätietoa ja yhteystiedot.

Left Menu Icon