Buyers

Buyers on kasvava osto toiminnan ja Supply Chain prosessien asiantunteva Lean toimija.

Autamme asiakkaitamme kehittämään käytännön toimintaansa, edistämään ostoja, sekä välttämään turhaa ajan ja rahan käyttöä.

Palvelut

Osto ja hankintapalvelu

Ostajamme huolehtivat siitä, että yrityksessäsi on aina tarvittava laadukas materiaali saatavilla, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja parhaaseen hintaan kunnioittaen asiakkaiden vaatimuksia.

Ostajamme neuvottelevat ostosopimukset, varmistavat toimittajien laadun ja seuraavat toimitusten sujuvuutta. Ostajamme etsivät sinulle sopivimmat toimittajat ja tutustuvat yhteistyö yritystenne toimintatapoihin. Ostajamme tekevät läheistä yhteistyötä muiden yrityksesi osastojen kanssa, ja sopivat heidän kanssaan oikeista toimintatavoista. Ostajiemme rooliin voi kuulua niin operatiivista ja toiminnallista, kuin strategista ja taktista ostoa. Ostot voivat olla niin palveluiden, kuin materiaalien ostoa, sekä sisäisiä ostoja, että tuotantoon ja uudismyyntiin liittyviä ostoja.

Hankintakustannusten osuus kaikista kustannuksista on suuri, taitavan ostajan ammattitaidolla on tärkeä vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Ostajamme ovat tehneet kansainvälistä ostoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla ja omaavat erinomaisen kielitaidon. Hyvän ostajan pää työkalut ovat avarakatseisuus, käytännön ymmärtäminen ja strategiset neuvottelutaidot. Ostajamme ovat itsenäisiä toimijoita, päätöksenteon asiantuntijoita sekä hyvien yhteistyötaitojen omaavia. Löydämme teille aina sopivan ostajan juuri teidän tarpeisiinne.

Roolit, Operatiivinen ja-tai strateginen ostaja

 

Lean-suunnittelu

Tehokas Lean-suunnittelu auttaa yrityksesi menestymistä! Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää uusia toimintamalleja yrityksesi sisällä. Yhteistyö toimittajien, alihankkijoiden sekä asiakkaiden kanssa ovat avainasemassa arvoketjun prosessien kehityksessä.

 

TOIMITUSKETJUN HALLINTA / SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Toimitusketju asiantuntijamme ovat yritystäsi varten kehittämässä kokonaisvaltaista jo olemassa olevaa tai aivan uutta prosessia, joko yrityksesi omiin tarpeisiin ja/tai toimittajasi prosessien kehitykseen, jolloin toimintaa saadaan kustannustehokkaammaksi.

Supply Chain Management (SCM) eli toimitusketjun hallinta on tavaravirtojen ja palvelujen hallintaa ja optimointia, siten, että kaikki toimitusketjussa olevat osapuolet, kuten esimerkiksi toimittajat, jakelijat ja muut liikekumppanit huomioidaan. Toimitusketjun hallinnan perimmäinen tarkoitus on lisätä kaikkien osapuolten välistä kommunikointia. Lisääntyneen kommunikaation toivotaan edelleen johtavan pienempiin kustannuksiin, myynnin kasvuun ja parempaan asiakaspalveluun.

Lue lisää palveluistamme verkkosivuiltamme www.buyers.fi

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla info@buyers.fi  Tai puhelmella +358 45 844 1707

Left Menu Icon